Menu

Historie basketbalu ve Frýdku-Místku

Základ činnosti oddílu basketbalu při tehdejší TJ Jiskra Frýdek-Místek položili na schůzce 10. ledna 1957 středoškolští profesoři Jaroslav Oblídal a Oldřich Slavík, dále RNDr. Radko Šlampa a Ing. Jiří Vinkler. V té době se již basketbal hrál na frýdecko-místeckých školách, avšak neměl svou organizovanou podobu, která by umožnila zapojení do přebornických soutěží. Ukázalo se, že tato skutečnost byla jedním z rozhodujících faktorů pro hráčské zabezpečení, zejména dorosteneckých družstev. Ze studentek Gymnázia bylo vytvořeno družstvo dorostenek vedené Jaroslavem Oblídalem, družstvo dorostenců bylo rovněž vytvořeno ze studentů Gymnázia Petra Bezruče a Střední průmyslové školy a vedl je Oldřich Slavík a družstvo mužů začalo pod vedením hrajícího trenéra Ing. Jiřího Vinklera.

Zde stojí za zmínku připomenout, že základní kádr tohoto prvního družstva mužů tvořili:

Josef Bartoň, Jiří Faldyna, Ing. Milan Gajda, Josef Chlebek, Petr Chytil, Vladimír Lacina, Zdeněk Mamula, Petr Mladěnka, JUDr. Miroslav Paleček, RNDr. Radko Šlampa, Ing. Jiří Vinkler a dále i tehdejší známí hráči házené Zdeněk Rohan, Miroslav Běnk a Oskar Knispl. Na tuto generaci pak navázali tehdejší mladí chlapci, kteří tvořili základ dorosteneckého družstva, Jiří Bár, Jan Faldyna, Jaroslav Janovský, Miloš Jež, Rostislav Lakomý, Petr Pekárek, Václav Samiec, Bronislav Ševčík a po příchodu ze základní vojenské služby družstvo doplnili další hráči jako Josef Nosálek, Zdeněk Kostura, Jan Vávra a Lubomír Věncek. O složení tehdejšího družstva dorostenek se nám bohužel nezachovala žádná zpráva.


Začátky basketbalu samozřejmě nebyly snadné. To co příznivě ovlivnilo další rozvoj tohoto sportu ve Frýdku-Místku byla podpora Tělovýchovné jednoty Slezan, prostřednictvím které bylo řešeno zejména finanční a technické zázemí.

Hrálo se a trénovalo v tělocvičně sokolovny na Urxově ulici a dále v rozměrově nevyhovující tělocvičně Gymnázia Petra Bezruče. Vzhledem k tomu, že tělocvična sokolovny nesloužila jen basketbalistům, ale i k jinému cvičení, pořádání schůzí, představení a tanečních zábav, bylo třeba vždy před tréninkem či utkáním provádět řadu technických úprav, jako postavení koše u jeviště, nalajnování hřiště křídou a jiné „rozcvičovací“ práce. Mít svou stálou tělocvičnu bylo po řadu let velkým snem mnoha hráčů a hráček a pocit domácího prostředí ještě mnoho dalších sezón scházel.

Pamětníci připomínají, že v letech 1959–1960 kdy bylo sestaveno poměrně silné družstvo mužů existoval ještě basketbalový oddíl TJ Železárny Stalingrad. Vzhledem k tomu, že basketbalová kronika popisuje podrobněji činnost až od sezóny 1965 – 1966 tak o případném soupeření mezi tehdejšími basketbalovými oddíly nejsou dochovány žádné záznamy.

V roce 1963 bylo ustaveno první družstvo žen, které navazovalo na dorostenecké „průkopnice“ z Gymnázia Petra Bezruče, jejich trenérem byl Josef Nosálek.

Výrazný krok vpřed ve frýdeckomísteckém basketbale se podařil po 7 letech v sezóně 1964 – 1965 kdy se na úspěchu podílela družstva žen i mužů. Obě tehdy postoupili do krajského přeboru I. třídy a na dlouhou dobu se tak zařadila mezi přední oddíly Severomoravského kraje. Trenérem ženského družstva byl Miloš Jež a trenérem družstva mužů byl ing. Milan Pernica, který přišel z Metry Blansko. Tento úspěch podchytil další mladé hráče a hráčky a do následující sezóny 1965–1966 měl oddíl již družstvo mladších i starších dorostenců, dvě družstva mužů A a B, družstvo starších dorostenek a družstvo žen.

Desátá, jubilejní sezóna 1966–1967 patřila svou úspěšností především mládeži. Základní kádr mladších dorostenců tvořili žáci 4. Základní devítileté školy, což bylo důležité pro další zabezpečení činnosti mužských složek, starším dorostencům se podařilo postoupit do vyšší soutěže, tehdejšího Oblastního přeboru a dorostenky, které již doplňovaly družstvo žen pomohly k pěknému 4. místu.

Po desetiletém stěhování a střídání tělocvičen dostal oddíl v roce 1967 konečně „domácí“ prostředí. Místem kde se trénovalo i hrálo se stala tělocvična „Pod sovou“, tj. dnešní 1.ZŠ na tř. TGM ve Frýdku. K šesti družstvům, které tehdy oddíl měl, přibylo na počátku roku 1968 družstvo mladších dorostenek. Výsledky byly však proměnlivé. Mládež se zlepšovala a posouvala se na vyšší příčky v soutěžích – nejlépe dopadli mladší dorostenci, 2. místo. Muži však svým 8. místem ztratili možnost postoupit do nově utvořené Divize.

Následující sezóna byla v historii oddílu nejúspěšnější. Do vyšších soutěží, řízených Českým basketbalovým svazem (ČBF) postoupili hned 3 družstva. Starší dorostenci pod vedením nového trenéra ing. Rostislava Müllera poprvé do dorostenecké ligy, muži do Divize a ženy do 2. ligy.

I v dalším období byl basketbal ve Frýdku-Místku úspěšným sportem. V sezóně 1970–1971 družstvo mladších dorostenek pod vedením ing. Zdeňka Matěje zvítězilo v krajském přeboru a stalo tak přeborníkem Severomoravského kraje, avšak poprvé si postup do dorostenecké ligy vybojovalo až v sezóně následující 1972–1973. Ženy v témže roce vyhrály další titul přeborníka Severomoravského kraje a vybojovaly si návrat do 2. ligy. Muži v Divizi vybojovali pěkné 3. místo.

Novým „domácím“ prostředím se pro frýdeckomístecké basketbalisty na přelomu let 1970/1971 stal sportovní areál a tělocvičny Odborného učiliště dolu Julius Fučík, známý mezi hráči jako „bazén“. Úspěchy oddílu se v následujících letech střídaly se zklamáním, podle toho jak která generace hráčů nebo hráček uspěla ve svém srovnání se soupeři. Zatímco muži v roce 1976 pod vedením trenéra ing. Zdeňka Matěje poprvé vybojovali postup do 2. ligy, ženy šly opačným směrem a po generační výměně vedení oddílu dospělo k tomu, že družstvo žen bylo před začátkem soutěže rozpuštěno. Srovnávat však to co před 20 lety začalo s třemi družstvy s tím, že v roce 1977 měl oddíl 9 družstev nelze. Faktem však zůstává, že basketbal už měl širokou hráčskou základnu, dostatečný počet dobrovolných trenérů, rozhodčích i obětavých funkcionářů. Třešinkou na dortu byl v jubilejní 20. sezóně první postup starších dorostenek pod vedením trenéra Miloše Ježe do dorostenecké ligy a zachování ligové příslušnosti mužů ve 2. lize.

Velké úspěchy slavil basketbalový oddíl i na organizačním poli. V roce 1977 zabezpečil organizaci Finále středoškolských her pro 13 chlapeckých a 13 dívčích družstev v rozsahu 5 dnů ve 4 tělocvičnách a následně v roce 1979 jsme byli pořadateli dalšího velkého basketbalového Spartakiádního poháru talentů pro 12 krajských výběrů družstev dorostenců a dorostenek, včetně výběru města Prahy a Bratislavy.

Až do roku 1990 basketbalový oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek kdy „domovským stánkem“ byly parkety a tělocvična Odborného učiliště dolu Julius Fučík měl oddíl v krajských soutěžích přihlášeno pravidelně 7–9 družstev, která se pravidelně umisťovala na předních místech svých soutěží. Je pravdou, že dívčí a ženská družstva postupně opouštěly horní příčky krajského přeboru Severomoravského kraje, ale opět zvedly úroveň v roce 1990 pod trenérem ing. Zdeňkem Matějem a starší dorostenky, vítězky krajského přeboru, hrály soutěž žen. V chlapeckých a mužských soutěžích z té doby stojí za zmínku rok 1984 kdy současně do vyšších ligových a celorepublikových soutěží postoupili starší dorostenci s trenérem ing. Rostislavem Müllerem a muži do 2. národní ligy pod vedením trenéra ing. Zdeňka Matěje. Chlapi i chlapci v období 1984–1986 hráli opravdu parádní basketbal a ve Frýdku-Místku byla k vidění výborná brněnská a pražská družstva i ligoví hráči té doby.

Společenské poměry v naší vlasti z listopadu 1989 zasáhly v dobrém také do našeho sportovního života a to tím, že dochází k dalšímu stěhování basketbalového oddílu. Po skončení sezóny 1989/1990 na jaře 1990 se stěhujeme do vlastní haly! TJ Slezan získal na ulici 28.října v Místku (vedle Střední průmyslové školy) sportovní halu, dokonce se 2 tělocvičnami.

V první sezóně 1990/1991 a v novém prostředí hrály ženy, věkem však starší dorostenky krajský severomoravský přebor, mladší dorostenky pod vedením trenéra Jiřího Bára poprvé zkoušely uspět v kvalifikaci o dorosteneckou ligu, starší a mladší žačky se umístily na 4. místech, žákovská chlapecká družstva si vybojovala umístění uprostřed tabulky, mladší dorostenci hráli o špici krajského přeborníka, starší dorostenci uhájili 5. místem ligovou příslušnost a muži měli „našlápnuto“ ve 3. republikové soutěži na špici 2. národní ligy. Hráčů bylo tolik, že oddíl měl i „B“ družstvo mužů, které skončilo ve své soutěži na 3. místě.

Další období se dá nazvat jako jízda na vlnách. Společenské poměry ukazují, že mladí lidé se více začínají zajímat o vysokoškolské vzdělání a po dovršení dorosteneckého věku odcházejí studovat do Brna, Prahy a jiných vysokoškolských měst mimo Ostravu. Tento úbytek se samozřejmě musel projevit i v členské základně basketbalového oddílu. V družstvech mužů i žen zůstali „stálice“, ale zestárli a mladí se po dokončených studiích téměř nevrací. Rovněž ubylo trenérů, protože „dobrovolná“ činnost nebyla už tak společensky (a finančně už vůbec) ceněna. Postupně nastával ústup ze slávy, muži v průběhu let 1990–2000 kdy hráli 2. národní ligu a 3. ligu, sestoupili v roce 2000 do meziokresního přeboru, ženy nadále hrály svou soutěž krajského přeboru, avšak s děvčaty ve věku 17–19 let a od sezóny 1999/2000 nebyly v soutěži přihlášeny vůbec. Štafetu tak převzaly nejmladší basketbalistky když v roce 1994 bylo vytvořeno družstvo mladších minižákyň, což byly dívky ve věku od 8 let. Tady se trpělivou mravenčí prací trenérů Petra Nováka a RNDr.Petra Coky zrodila generace hráček, které to v sezóně 1997/1998 dotáhly až do extraligy mladších dorostenek. Velmi slušnou úroveň a výkonnost si udržovala družstva starších dorostenců, kteří sice dorosteneckou ligu opustili v roce 1993, ale od roku 1996 se v ní opět na dlouhou dobu zase usadili. Na tak dlouhé a dobré výkonnosti se podílela celá řada bývalých vynikajících hráčů, kteří po skončení své aktivní činnosti uspěli i na trenérském poli. Byli to Miroslav Charvát, Zdeněk Horníček, Josef Bonk a ing. Jaroslav Chlebek. Další talenty objevili a získali ing. Ladislav Kocourek, Lubomír Věncek a Milan Frýdecký, kteří postupně od roku 1996 vychovali minižáčky ve věku 8 a 9 let až do dorostenecké ligy, která se hraje ve Frýdku-Místku dosud.

Rok 2000 je pro basketbalisty ve Frýdku-Místku významný i tím, že v něm byla založena tradice Streetbalového turnaje. Jedná se o hru tříčlenných družstev, kterou členové TJ Slezan předvedli poprvé 23.6.2000 na místeckém náměstí Míru. Akce je to veřejná, účastní se jí zejména mládež základních a středních škol a počet aktivních hráčů, kterých je každoročně 180–200 svědčí o úspěšnosti a oblibě.

V novém tisíciletí zaznamenáváme absenci dívčího a ženského basketbalu, kterou se podařilo napravit až v roce 2004, kdy byla obnovena činnost družstva žen a podařil se obnovit zájem u 12–14 letých děvčat a založit družstva mladších a starších žaček. Vedle družstva mužů, které se v roce 2001 vyhouplo z meziokresního přeboru byl založen druhý mužský tým a to po převedení druhé nejvyšší soutěže z NH Ostrava. Po tři roky až do roku 2004 se pak ve Frýdku-Místku hrál opět basketbal na vysoké úrovni kdy finanční náročnost soutěže další působení týmu ve II. a následně ve III. lize ukončila.

Dne 1.7.2004 se oddíl basketbalu rozhodl ukončit své působení pod hlavičkou TJ Slezan a osamostatnil se. Byl založen Basketbalový klub Frýdek-Místek.

Partneři